NOTICIAS DEL PEREIRO

Nota Informativa- Escola Infantil do Pereiro de Aguiar permanecerá pechada durante o mes de agosto

Nota Informativa- Escola Infantil do Pereiro de Aguiar permanecerá pechada durante o mes de agosto

Segundo o previsto no artigo 25.2 do Regulamento de réxime interno das Escolas Infantís xestionadas polo Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, a Escola Infantil do Pereiro de Aguiar permanecerá pechada durante o mes de agosto.

As persoas que desexen presentar a súa solicitude de praza de novo ingreso (código de procedemento BS404A) para a baremación no proceso extraordinario de setembro (artigo 20.3 RRI), poderán facelo a través da Sede electrónica no seguinte enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento

ou no rexistro do Concello do Pereiro sito na Praza do Concello, 1; en aplicación do previsto no artigo 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas.

O prazo para a súa presentación rematará o 31 de agosto de 2023 (artigo 20.3 RRI).

Os impresos para a formalización da preinscrición así como a documentación que debe achegarse están dispoñibles nos enderezos electrónicos de https://sede.xunta.gal http://politicasocial.xunta.gal e http://www.igualdadebenestar.org

Ver Noticia original

Deja un comentario